T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2019/29 Esas
Mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 812235 sicil nolu DK FASHİON WEAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İle 171151 sicil no’lu DENİM TEKSTİL GIDA TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ. İle DERVİŞ KAVUT-TCN:38884828380,ÇETİN KAVUT- TCN: 38863829018, ABDÜLSAMET KAVUT-TCN:38845829692 hakkında23/01/2019 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarakmali müşavir Kadriye Demirci, Finansman uzmanı Doç. Dr. Ayşe Pamukçu ve hukukçu Harika Alparslan’ın görevlendirilmelerine,
Mahkememizin 2019/29 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 10/04/2019 saat 14:00′ yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
DAVACI ŞİRKETLER
1-DK Fashion Wear Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Halkalı VD:3020502723-Sic. N:812235
2-Denim Tekstil Gıda Ticaret ve San. Ltd. Şti.-Halkalı VD:2910805355-Sic. N:171151
DAVACI ŞAHISLAR
1-DERVİŞ KAVUT-TCN:38884828380
2-ÇETİN KAVUT-TCN:38863829018
3-ABDÜLSAMET KAVUT/TCN:38845829692

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.