ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN
ESAS NO : 2018/1133 Esas

Davacılar DİLTAT GIDA İNŞAAT SANATİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DİLTAT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Mahkememizin 2018/1133 Esas sayılı, 19/11/2018 tarihli, 5 nolu tensip ara kararı ile dosya kapsamı, sunulan bilgi ve belgeler dikkate alındığında, 7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak dosyada mevcut olduğu, bu belgelerin yasada belirtilen koşullara haiz olduğu anlaşıldığından aynı yasanın 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6903 nolu sicilinde kayıtlı DİLTAT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’ ne 19.11.2018 tarihinden başlamak üzere üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine ilişkin kararın; Geçici Mühlet kararının geçici komiser tarafından uzatılması talep edildiğinden, geçici mühlet süresinin 19/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY DAHA UZATILMASINA,
2-Komiser olarak atanan mali müşavir Kenan Doyran’ın dosyaya üç komiser görevlendirilmesi gerekliliği görüşü nazara alınarak; alacaklıların çeşidi, alacaklı sayısı, alacak miktarları nazara alınarak İİK 287/3. Maddesi gereğince, Hukukçu Turan Hakkı Er ve Yeminli Mali Müşavir Serkan Dizi’nin komiser olarak GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verildiği İ.İ.K.’ nın 288/3. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.