T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/790 Esas

Davacı, DESTEK KİTAP DAĞITIM VE YAYINCILIK TİCARET LTD. ŞTİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 984963 sicil no’sunda kayıtlı DESTEK KİTAP DAĞITIM VE YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 16/08/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 16/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, DAVACI ŞİRKET HAKKINDA MAHKEMEMİZİN 16/08/2018 TARİHLİ TENSİP 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 
b)16/08/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen *********, ************ ve ******************’ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/790 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/01/2019 günü saat 14:45‘de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.