T.C. İSTANBUL ANADOLU 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/351 Esas
İLAN
derkonDavacı DERKON DERİ VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş vekili tarafından müvekkili şirketin İFLASININ ERTELENMESİ TALEPLİ OLARAK açılan davanın tensip kararı uyarınca,
Davacı DERKON DERİ VE KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş mahkememizin 29/03/2016 tarihli karan ile; xxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Yasin DOĞAN YMM ile xxxxxxxxx T.C.Kimük nolu Hukukçu Enver GÖKMENOĞLU nun denetim kayyımı olarak tayin edilmelerine, davacı şirketin organlarının alacakları kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/son maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 317/2 maddesine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 25/05/2016 günü saat 15:30’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerini de derhal ibrazı gerekliği . İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur.15/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.