T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
Esas No : 2016/622 ESAS
derekoyluDavacı DEREKÖYLÜ TEKSTİLSAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı DEREKÖYLÜ TEKSTİLSAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen Av. Yasemin Kamer Erentürk, Tekstil Mühendisi Yahya Can//ve^MMM
Mustafa Karababa ‘nın atandığı,
İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçalarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.