T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
 : 2018/1052 Esas 09/11/2018
İLAN

Davacılar DENİZGRUP KİMYA PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, POLİMPACK PLASTİK AMBALAJ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. NOVİPAK BANT PLASTİK AMBALAJ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MURAT ALTUNBEK tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 728811 sicil nolu borçlu DENİZGRUP KİMYA PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında, 842387 sicil nolu borçlu POLİMPACK PLASTİK AMBALAJ PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.hakkında,728811 sicil nolu borçlu NOVİPAK BANT PLASTİK AMBALAJ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında, borçlu MURAT ALTUNBEK (TC:***************) hakkında 05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak İcra ve İflashukukçusu *********, *************, ************* ın görevlendirilmelerine, 
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/1052 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 30/01/2019 günü saat 14:30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.