T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Savı:2016/179 Esas

Davacı, DEMİRMAK MAKİNA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı 896316 nolu sicile kayıtlı DEMİRMAK MAKİNA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179 a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflasın ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 13/07/2016 günü saat 14.20’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de/derhc gerektiği. İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.