T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/485 Esas

Davacı DEKORAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle; Esenkent Mah. Demerbağı Sok. No; 2 Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 25478 sicil numarası ile kayıtlı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi 2730634972 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi DEKORAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 26/04/2018 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühlet süresinin İİK’nun 287/4 maddesi gereği 26/07/2018 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına, 25/09/2018 tarihinde verilen karar gereği 7101 sayılı Kanun ile değişik İİK 289 maddesi gereğince sehven 26/07/2018 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin süre verilmesine ve konkordato komiseri olan ***************’in heyetten çıkarılmasına, yerine *****************’ın seçilmesine karar verilmiş olup, Mahkememiz tarafından verilen 02/10/2018 tarihli ek ara kararında, 25/09/2018 tarihinde verilen ara karardan dönülmesine, konkordato komiseri ***********’in ve diğer komiserlerin görevlerinin devamına, 26/09/2018 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin süre verilmesine karar verilmiştir. Alacaklıların asıl ve ek kesin mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.05/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.