DEKKA MOBİLYA DEKORASYON ORM.ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KONKORDATO KOMSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARA DUYURU


Dekka Mobilya Dekorasyon ORm.Ürün.San.Ve Tic.Ltd.Şti tarafından konkordato mehli için yaptığı başvuru sonucunda Adana Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1215 sayılı dosyasından kararı borçluya 06.03.2019 tarihinden itibaren bir yıllık kesin mühlet verilmiştir.
Borçlu Dekka Mobilya Dekorasyon Orm.Ürün.San.Ve Tic.Ltd.Şti den alacaklı olanların alacaklarını iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde dayanakları belgelerle ve yetki belgeleri ile birlikte komserliğimizin aşağıda yazılı olan adresine bizzat veya posta yoluyla müracaat ederek alacak yazdırmaları,(postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)
Alacaklarını yazdırmayan alacaklıların dosya muhteviyatına sunulan alacaklılar listesinde kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İİK 299 maddesi gereğince ilan olunur

KONKORDATO KOMSER ADRESİ
Reşatbey mahallesi Fuzuli caddesi
Mustafa Öakan apt.Asma Kat no:21/a
Seyhan /ADANA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.