T.C. SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/807 Esas

Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 30988 sicil numarasında kayıtlı konkordato talep eden Deka Yatırım İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 63007287812 T.C. Kimlik numaralı Koray Cora’ya verilen 3 aylık geçici mühletin komiser görüşü ve talep nazara alınarak İİK 287 maddesi gereği 20/02/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına, duruşmanın 17/04/2019 günü saat 14:20’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.