KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

Bakırköy 2.İcra Mahkemesinin 02.11.2016 tarih 2016/654 E. ve 2016/559 K. sayılı ilamı ile konkordato mehili verilen Defne Hazır Giyim Tekstil A.Ş. ile Alka Mağazacılık Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, İİK. 292 md. uyarınca 30.11.2016 tarihli Yeniçağ Gazetesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.12.2016 tarihli nüshalarında yayımlandığı üzere alacaklılar toplantısının 28.12.2016 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olup, ancak borçlu şirketin taşrada 8 ayrı işyerinin bulunması ve bu iş yerlerindeki mallarının Nöbetçi İcra Daireleri vasıtasıyla yaptırılan bilirkişi raporlarının henüz dönmemesi nedeniyle komiserlik raporu yazlamadığından, alacaklılar toplantısının Komiserliğimizin 27.12.2016 tarihli kararıyla 20.01.2017 tarih saat 14.00’de Bakırköy 2. İcra Mahkemesinin duruşma salonunda yapılmak üzere ertelendiği ilan olunur.

Konkordato Komiserleri Av. N.Leyla Beylem Yaya – Salih Naci Terün

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.