ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/350

Ankara Ticaret Sicilinin 3391739 sırasına kayıtlı, Sancak Mahallesi 509. Cadde No: 2/9 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Güney Yapı İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti hakkında mahkememizin 15/10/2018 tarih 2018/350 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile 15/10/2018 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan ****************’nun yanı sıra alacaklı sayısı ve işletmenin hacmi dikkate alınarak, ******************’ın konkordato komiserleri olarak atanmasına,Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.