T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/943

7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 166370 sicil numarasında kayıtlı “DASK İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAN VE TİC.LTD. ŞTİ.” hakkında 13.08.2018 tarihinden itibaren geçici mühlet kararı verilmiş olup,
Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 17.09.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.