T.C.
KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/557 Esas

Talep eden DANKİM KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan konkordato talebi nedeniyle;
7101 sayılı Kanunun 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286.maddesinde belirtilen belgelerin talep eden şirket yönünden mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 81616K-6848 sicil nolu “DANKİM KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” hakkında 09/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,
Alacaklıların, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri 7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 19/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.