T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2018/1082

Davacı DANKA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
DANKA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SELÇUK VD. 2700322298) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 12/11/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 12/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ****************** atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.