T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDAN
İ L A N
ESAS NO: 2016/636 Esas
Davacı DANACI KURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 18/07/2016 günü saat 10:15’e bırakılmıştır.
Davacı tarafça İ.İ.K.’nun 179 ve 324 maddeleri gereğince, iflasın ertelenmesi davası açılmış olmakla ve davacı şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında şirketin uygulamalarının denetlenmesi, şirketin mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-1 maddesi gereğince geçici denetim kayyımı atanması gerektiği kanaatine varılmakla; Geçici denetim kayyımı olarak Erciyes Üniversitesinden İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlhami VURAL’ın tayinine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.