DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İstanbul

2018/1043 Esas

İ L A N T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2018/1043 Davacı (borçlu) DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 499946/0 sicil numarasında kayıtlı davacı(Borçlu) DADA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 04/04/2019 tarihinden itibaren bir yıl süre ile kesin mühlet süresinin dolduğu bu sürenin 04/04/2020 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 6 AY SÜRE İLE İLE UZATILMASINA, b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, c)04/04/2019 TARİHLİ DURUŞMA TUTANAĞININ ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİNBU SÜRE İÇİNDE AYNEN DEVAMINA, d) Komiser Heyeti Dr. Murat TOSUN, Bengü ATASEVER, Mustafa KINACI’nın GÖREVLERİNİN BU SÜRE İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına, İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 11/04/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.