T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDENBAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1280 Esas

Davacı .CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİvekili tarafından mahkememize açılan konkordato davasında;
Orta Mahalle Tevfik İleri Cad. No:32/1 Pendik / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde .708003 sicil numarası ile kayıtlı ve Yakacık Vergi Dairesi 2150252533 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi.CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 06/11/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak************ , ************* ve ***************** atanmıştır.
Duruşmanın 05/02/2019 günü saat : 14.00 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.