T.C.
BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1027 Esas

CÜNEYT GÜZELBAKAN tarafından talep edilen adî konkordato isteği mahkememizce uygun görülmemiş olup geçici mühlet içinde davanın reddine karar verilmiş ve kesin mühlet talepleri reddedilerek daha önce mahkememizce konulan tüm tedbirler kaldırılmıştır. Keza bu kapsamda konkordato komiseri Şevki Yetiker’in yetkileri kaldırılarak görevine son verilmiştir. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.