T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN

Sayı :2018/562 Esas 27/11/2018
Davacı, COŞHAN TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (İflastan Sonra Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309)) davası nedeniyle;
Davacı şirketinGEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI TALEBİNİN KABULÜNEkarar verildiğinden;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287/4 maddesi uyarınca;
I-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 38533 sicil numarasında kayıtlı davacı COŞHAN TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce 28/08/2018 Tarihli 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 28/11/2018TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 28/08/2018 tarihli ara kararları ileGEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ olarak görevlendirilen geçici komiser **************’ın GÖREVİNİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
Tahkikat duruşmasının 28/01/2019 günü saat 15:00‘de yapılacağına, 7101 sayılı Yasayla değişik İİK’nın 288. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.