T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı: 2018/945 Esas

12/11/2018

Davacılar CÖMERT ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., ALİ CÖMERT, AYŞE CÖMERT tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;

Mahkememizin 05/11/2018 tarihli ara kararı ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 660344/0 sicil nosunda kayıtlı davacı borçlu CÖMERT ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin, davacı borçlu ALİ CÖMERT (TC.*************4)’in, davacı borçlu AYŞE CÖMERT (TC.*************)’in konkordato amacı doğrultusunda zorunlu giderler olan SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, işçi maaş ödemeleri ve kira bedelleri hariç olmak üzere 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) ve üzeri tüm işlemlerin geçici komiser heyeti olarak **********, ************, ***************************’ınizni ve onayına tabi tutulmasına,

Karar verilmiş olup, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.