T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/357
Davacı CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13235 sırasında kayıtlı CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ’ın muamele merkezi adresi Anadolu caddesi No:2 Kat:1 Değirmendere, Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13235 sırasında kayıtlıCNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ hakkında 04/10/2018 tarihinden başlamak üzere2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILDIĞI,
Adı geçen şirket hakkında 29.06.2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/357 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 06.12.2018 günü saat 11.05’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ************, ******************, *************************’ün geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 11/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.