T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/357
Davacı CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13235 sırasında kayıtlı CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ’ın muamele merkezi adresi Anadolu caddesi No:2 Kat:1 Değirmendere, Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;

Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13235 sırasında kayıtlı CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ hakkında 06/12/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 YILSÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ********, ***********, ******************’ün kesin konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 06/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.