T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/319 Esas
KONU :İlan
İLAN

Davacılar ÇITIR USTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 539179 sicil nosunda kayıtlı davacı ÇITIR USTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 644629 sicil nosunda kayıtlı davacı DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 02/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b) Davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c) 02/04/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d) 02/04/2018 tarihli tensip tutanağının 7.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan ******************, *********************** ile**********************’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
e) DAVACI ŞİRKETLERE ORTAKLIK PROTOKOLÜNÜ UYGULAMA İMKANI SAĞLAMAK VE HİSSE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, AYRICA REVİZE PROJE SUNMAK ÜZERE 2 AYLIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,BU SÜRE SONUNDA HİSSE DEVRİNİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ, REVİZE PROJENİN SUNULUP SUNULMADIĞI HUSUSUNDA KOMİSER HEYETİNİN RAPOR HAZIRLAMASINA, RAPORDA KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞIP ULAŞMAYACAĞI HUSUSUNDA AÇIK VE NET DEĞERLENDİRME YAPILMASININ İSTENİLMESİNE,SUNULACAK RAPORA GÖRE GEREKTİĞİ TAKDİRDE DURUŞMA AÇILMAK SURETİ İLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILIP KALDIRILMAYACAĞI, ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULUP OLUŞTURULMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.10/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.