T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/847 Esas

Davacı Çıt – Çıt Kuruyemiş ve gıda San. Tic. Ltd. Şti.tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 156467-5sicil numarasında kayıtlı olan ve “Telsizler Mah. Talat Paşa Cad. No:211 130/2 Kağıthane İstanbul ” adresinde mukim davacı Çıt – Çıt Kuruyemiş ve gıda San. Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.