T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/1079 Esas

Davacı Cİ X BİREBİR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Ziyapaşa V.D.-2090504681) vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı şirket hakkında 07/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.