T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/465 Esas

Davacı CEYLAN DİL ET MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; CEYLAN DİL ET MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Zincirlikuyu VD.2080049038) (Mersis No:0208004903800015) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 20/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 20/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXatanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 2 nolu ara karar gereğince 20/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 19/11/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.