T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
Esas No : 2015/1552 Esas
çeyizsanDavacı ÇEYİZSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı ÇEYİZSAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen SMMM FATİH AKYOL’un atandığı,
Lİ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebim, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.