T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/748 Esas
Davacı Cengizler Beton İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ile 308/h)) davası nedeniye;
Borçlu tarafından 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Muş Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 292 sicil numarasında kayıtlı CENGİZLER BETON İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı (borçlu) şirketin İİK’nin 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete BİR (1) GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
C)Geçici komiser olarak Kutbettin SÖNMEZER’in görevlendirilmesine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/748 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 16/01/2019 günü saat 14:00’te yapılacağı,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 08/01/2019
GEÇİCİ KOMİSERİ :
ADI SOYADI : Kutbettin SÖNMEZER

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.