T.C.
İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/979

Davacılar CENGİZ KABATAŞ (TCN:25******12) ve HALİM ÖZDEMİR (TCN:16*****22) tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince:
-Davacı 25*****12 TC Kimlik numaralı CENGİZ KABATAŞ (*************)
-Davacı 16******22 TC Kimlik numaralı HALİM ÖZDEMİR(***************) haklarında konkordato davası açıldığından 03/12/2018 tarihi saat 16:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmiştir.İtiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.12/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.