T.C.
NİZİP
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2018/776 Esas

CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/11/2018 tarih ve 17:00:42 başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 09/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, Konkordatonun başarıya uluşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve miktarı gözetilerek hukukçu bilirkişi *********, ****************, ***********************’in geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 14/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.