T.C. 
SAKARYA 
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas no : 2018/473 Esas
Birleş.dosya esas no: Sakarya 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/33 Esas
Sakarya 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/23 Esas
Birleşen dosya Sakarya 4 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/33 Esas sayılı dosyasının davacısı Cemal ABDİK ile Birleşen dosya Sakarya 3 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/23 Esas sayılı dosyasının davacısı Hayat YILMAZ tarafından Mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasında verilen tensip ara kararı uyarınca;
Birleşen dosyalar davacıları Cemal ABDİK (TCNO:4************6) ve Hayat YILMAZ (TCNO:4**********************6) hakkında 17/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak mali müşavir-mali denetçi Gülhan AKTAŞLIOĞLU’nun atandığı, İİK’nun 288.maddesi gereğince; “Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içeisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri” hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.