T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/485 Esas

Davacı ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ (İlyasbey VD.2330068587) (Mersis No:0233006858700013) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 27/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 27/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ******** ile ********** ve ***************atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 3 nolu ara karar gereğince 27/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararının uzatılması kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın22/10/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.