Davacı Çebiler Taahhüt İnşaat Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından iflasın ertelenmesi davası açılmış olduğundan; İflas erteleme talebinde bulunulduğu ve bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurarak müdahale talep edebilecekleri, bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususunun tebliğ ve ilanına karar verilmiştir. (İ. İ. K 166. Mad.)

Ayrıca açılan davanın 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nm 316-322 maddelerine göre yapılacağı duruşmasının 23.11.2016 günü saat 13.30 ‘de icra edileceği taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında karar verileceği tüm delilleri duruşma sonuna kadar vermesi gerektiği hususu duyurulur 14.06.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.