T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/25 Esas

Davacılar Hakkı Özyurteri ve Cebe Medikal Sağlık Ürünleri Elektrik – Elektronik Pazarlama Reklam – Yayıncılık Gıda Tekstil İnşaat Emlak Turizm Taşımacılık Ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 05/04/2019 günü saat 11:30’a bırakılmıştır.
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince davacılar HAKKI ÖZYURTERİ (TC Kimlik No: 13102354650) ve Antalya Ticaret Sicil Memurluğunun 45239 sicil numarasında kayıtlı CEBE MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ ELEKTRİK – ELEKTRONİK PAZARLAMA REKLAM – YAYINCILIK GIDA TEKSTİL İNŞAAT EMLAK TURİZM TAŞIMACILIK VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 22.01.2019 günü saat 15:30’dan itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şahıs ve şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.