T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/594

Davacı, ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 124965 sicil nosunda kayıtlı olan ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ yararına verilen geçici mühlet kararı süresinin uzatılması talebinin KABULÜNE; buna göre ana dosyada davacı şirket yararına 03/09/2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin 03/12/2018 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına,2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve davacı şirket faaliyetlerine nezaret ederek 03/09/2018 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiserinin görevinin devam ettirilmesine,
3-Mahkememizin 03/09/2018 tarihli geçici mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen iki aylık sürede de aynen yerine getirilmesine,
4-Davacı şirket yararına verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK’nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.