ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ANKARA / SİNCAN

2018/594E

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2018/594 Ana davada davacı ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (vergi no: 2300053426) ile birleşen davada davacılar CİHANGİR YALÇIN, HAMİT YALÇIN ve MİRAÇ YALÇIN’ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ana dosyasının davacısı Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 124965 sicil nosunda kayıtlı olan ÇARDAKKENT TURİZM VE HİZMET İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile birleşen 2018/702 esas sayılı dosyanın davacıları CİHANGİR YALÇIN, HAMİT YALÇIN ve MİRAÇ YALÇIN’ın kesin mühletin uzatılması taleplerinin KABULÜ ile davacılar yararına 01/02//2019 tarihinde verilen kesin mühlet süresinin 31/01/2020 tarih, saat 10:30’dan itibaren 6 ( altı ) ay daha uzatılmasına, 2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret ederek 01/02//2019 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiseri Dr. İsmail Can’ın kesin mühlet uzatım süresi içerisinde de görevlerinin devam ettirilmesine, 3-Mahkememizin 01/02//2019 tarihli kesin mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen 6 ( altı ) aylık sürede de aynen yerine getirilmesine, 4-Davacılar yararına verilen kesin mühlet kararının 6 ( altı ) ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK’nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine, Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur. Konkordota Komiserinin İletişim Bilgileri: Konkordato Komiseri Ismail Can: Mali Müşavir Adres: Serhat Mah. 1296 Cad. No:8/53 Yenimahalle /ANKARA Tel no: 0505 452 35 39

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.