T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/906 Esas
Davacı Can Enerji ve Akaryakıt Ürünleri Limited Şirketi tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 667379/0 sicil nosunda kayıtlı olanve” Sirkeci Hobyar Mah. Mimar Vedat Sokak No:7 Eminönü Fatih İstanbul ” adresinde mukim davacı Can Enerji ve Akaryakıt Ürünleri Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.09/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.