T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/906 Esas

Davacı Can Enerji Ve Akaryakıt Ürünleri Limited Şirketi, Ekin Reklamcılık Ve Turizm Anonim Şirketi, Erkayalar Fotoğrafçılık Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya 2004 sayılı İİK’ nun 289. Maddesi uyarınca 10/01/2019 tarihinden itibaren 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE karar verilmiş olup, mahkememizce atanan komiserlere ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;

”Sirkeci, Hobyar Mah. Mimar Vedat Sok. No:7 Eminönü Fatih İstanbul” adresinde faaliyet gösteren veİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 667379-0 sicil nosunda kayıtlı olan davacı Can Enerji Ve Akaryakıt Ürünleri Limited Şirketi hakkında, ”Hobyar Mah.mimar Vedat Sok. No:7 Sirkeci / Fatih / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren veİstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 548951-0 sicil nosunda kayıtlı olan davacı Ekin Reklamcılık Ve Turizm Anonim Şirketi hakkında, ”’Sirkeci Hobyar Mah.mimar Vedat Cad.sokağı No.7 Fatih/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ve 204689-0 sicil nosunda kayıtlı Erkayalar Fotoğrafçılık Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.