T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/428 Esas
ÇAKIROĞLU ZEYTİNCİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6068 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ÇAKIROĞLU ZEYTİNCİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 15/10/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 15/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacı şirket hakkında mahkememizin 15/10/2018 tarihli tensip 8 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULANTEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA,
b)15/10/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi gereğince görevlendirilen 2 kişilik geçici komiser heyeti olan Avukat, Emekli İcra İflas Müdürü Nilgün Şeker ile Mali Müşavir Mehmet Doğan’ın GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
c)Mahkememizin 2018/428 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 08/03/2019 saat 10.30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.