T.C.
SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/395 Esas

Mahkememizce Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 18269-26005 sicil sayısı ile işlem gören Davacı ÇAĞDES EBATLAMA MOBİLYA HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/12/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordatokomiseri olarak Mali Müşavir Gülhan AKTAŞLIOĞLU’nun atandığı,28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri” hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.