Istanbul Anadolu 14. Icra Hukuk Mahkemesi
Sayı: 2016/792 Esas
Konkordato Mühlet Ilamıdır
Konkordato Talep Eden: Çağberk Cam Ayna
Alüminyum Mobilya Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Adresi: Yenidoğan Mah. Mermerciler Caddesi No: 23
Sancaktepe Istanbul
Yukarıda Adı Ve Unvanı Yazı l ı Şirkete Mahkememizin
29.12.2016 Tarih Ve 2016/792 E. -915 K. Sayı lı İlamı
Hükmü İle 29.12.2016 tarihinden itibaren İİK `nun 287.
Maddesi gereğince 3 ay konkordato mehili verilmiştir.
İ İK`nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 04.01.2017

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.