T.C.İSTANBUL ANADOLU 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/872 Esas

Davacı vekili tarafından müvekkili şirketin İFLASININ ERTELENMESİ TALEPLİ OLARAK açılan davanın tensip kararı uyarınca,

Davacı ÇAĞBER.K CAM AYNA ALÜMİNYUM MOBİLYA OTOMOTİV TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.ne (sicil no:527959) mahkememizin 28/07/2016 tarihli kararı ile; Mali Müşavir İleri AKINCI (T.C:xxxxxxxxxxx) ile Yrd.Doç.Dr Evren KILIÇOĞLU (T.C:xxxxxxxxxxx)’un denetim kayyımı olarak tayin edilmelerine, davacı şirketin organlarının alacakları kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/son maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 317/2 maddesine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 26/10/2016 günü saat 15:30’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerini de derhal ibrazı gerektiği , İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.