T.C. İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2016/594 Esas
İLAN
İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
2016/594
cağDavacı ÇAĞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davasında ;
Adı geçen şirkete Mahkememizin 09/05/2016 tarihli tensip kararı ile tedbiren kayyum olarak Zelal SEZER atanarak, kayyum tarafından İİK 179/a maddesi gereğince envanter düzenlenmesine ve yönetim kurulu karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun onayına bağlı tutulmasına İlişkin olarak ta tedbir kararı verilmiştir; keyfiyetin ve davacının’ iflas ertelenmesi talebinin İİK l79/a-2 ve 166/2 maddelerine göre ilan ettirilmesine karar verilmiş olmakla;
Davacı ÇAĞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘njn; borca batıklık durumu ve iyileştirme projesine itiraz eden veya davaya katılmak isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Mahkememizin 2016/594 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 16/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.