T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/868

Konkordato talebinde bulunan davacı BUTİK CEMAL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 329314 nosunda kayıtlı BUTİK CEMAL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 02.10.2018 tarihinden saat 14:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, 
İİK. 288. maddesi uyarınca geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK. 294. maddesi gereğince;
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET İÇİNDE;
İİK. 206. maddesinin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan ve yapılacak takipler ve Rehnin Paraya Çevrilmesi yoluyla yapılan veya yapılacak takipler hariç olmak üzere;
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre yapılan takipler de dahil olacak şekilde davacı şirket aleyhine tedbiren; hiçbir TAKİP YAPILMAMASINA, 
Evvelce başlamış TAKİPLERİN DURDURULMASINA, 
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının UYGULANMAMASINA,
İİK. 295. maddesi uyarınca, 3 aylık geçici mühlet sırasında, Rehnin Paraya Çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak takipler yönünden MUHAFAZA TEDBİRİ ve REHİNLİ MALIN SATIŞININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
İİK. 287/1. maddesi yollamasıyla ve İİK. 297. maddesi gereğince;
Davacı şirketin geçici komiser heyeti nezareti altında işlerine devam etmesine,
İİK. 287. maddesi gereğince geçici mühlet kararıyla birlikte davacının mal varlığının muhafazası için alınması gereken tedbirler kapsamında;
Davacı şirketin mühlet kararından itibaren mahkemenin izni dışında rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatının kısmen dahi olsa devrinin, takyit edilmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin İİK. 297/2. maddesi uyarınca hükümsüz sayılacağına,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 02/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.