T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/623

Davacı, BURAK BESİCİLİK GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 132135 sicil nosunda kayıtlı olan BURAK BESİCİLİK GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi gereğince;
a) GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
b) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Mali Müşavir Prof. Dr. Süphi Aslanoğlu, Veteriner Ömer Faruk Sarı ve Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek’den oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

konkordato nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.