T.C

İSTANBUL

ANADOLU 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/106 Esas

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI İLANI

Davacı BULUT İNŞ.MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.. vekili tarafından mahkememizde 2017/106 Esas esas sayısı ile iflasın 1. Kez ertelenmesi davası açılmıştır.

İflasın ertelenmesini gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 125 ve 166/2 maddeleri hükümlerince ilan olunur.

NOT : duruşma günü : 20/09/2017 saat: 13:30 – İstanbul Anadolu 4.Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.