T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/780 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 139085 numaralı sırasında kayıtlı BRC BASIM MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda hukukçu **************, yeminli mali müşavir ********** ve makine mühendisi ******************* görev yapmaktadır.
BRC BASIM MATBAACILIK LTD. ŞTİ. yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
BRC BASIM MATBAACILIK LTD. ŞTİ. hakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1. maddesi uyarınca İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir. 26/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.