KOCAELİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2016/468

Davacı BOZKAR ENDÜSTRİYEL TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;

Kuzey Mah.Ağadere Cad.No:41 2.Blok D:1 Körfez/ KOCAELİ adresinde faaliyet gösteren BOZKAR ENDÜSTRİYEL TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Türk Ticaret Kanununun 324/2, 546 İcra İflas Kanununun 179 vd. maddeleri dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşulları oluştuğundan bahisle iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş ve mahkememizce denetim kayyımı olarak davacı şirkete Onur Akpınar ve Adnan Öner atanmış olup,

İİK’nun 166/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde bu isteğin ve kayyımın ilanına karar verildiğinden, keyfiyetin gazetede ilanından itibaren 15 gün içerisinde ilgililerin, 3. şahısların ve davacı şirketin alacaklılarının vaki isteğin haksız olduğu düşüncesinde iseler mahkememizin 2016/468 esas sayılı dosyasına müracaat edebilecekleri, davanın duruşmasının 02/06/2016 günü saat 11:40’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ve davanın ilgili yasa hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacağı keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.