T.C. 
İNEGÖL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/187 Esas

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince işbu tensip tutanağının 5 nolu ara kararında belirlendiği üzere davacı/konkordato talep eden tarafça anılan Yasa’nın 286. maddesi uyarınca davacı/konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 5580 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1800464180 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden Bosse Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 30/10/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİNİN UZATILMASINAbu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek davacı/konkordato talep eden şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirilmesine, geçici komiser heyeti olarak **************, ********************* ve *******************************’nın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.